FYNN Fysio

https://www.fynnfysio.nl/

De hoofdlocatie van FYNN Fysio bevindt zich in Zuiderburen Leeuwarden. Daarnaast zijn onze fysiotherapeuten een of meerdere dagdelen per week werkzaam op dependances in: Dokkum (Palestra en de Donger), Franeker, Drachten, Heerenveen, Rengerslaan (Leeuwarden) en Techum (nabij Goutum).
FYNN Fysio is een Keurmerkpraktijk. Wij voldoen hiermee aan de hoogste kwaliteitseisen binnen de fysiotherapie en staan bekend om ons lage behandelgemiddelde en optimale behandelresultaat. Wij zijn aangesloten bij de Friese Coöperatie Fysiotherapie (FCF).

Contact
Wiardaplantage 3
8939 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 – 2801525
info@fynnfysio.nl